Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Για επιχειρήσεις

Κατανοώντας τη μοναδικότητα της κάθε επιχείρησης στοχεύουμε σε προσαρμοσμένες λογιστικές λύσεις πάνω στις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες.

Στόχος μας να βοηθήσουμε τον επιτηδευματία στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής :

 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων καθώς και διαδικασίες έναρξης , διακοπής ή μεταβολής ατομικών επιχειρήσεων
 • Εγγραφή και υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων (MY DATA)
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Καταχώρηση και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή προσωρινής και οριστικής ΦΜΥ
 • Υποβολή δηλώσεων Intrastat και VIES
 • Υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων E1,E2,E3, εντύπου N
 • Προσλήψεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ - Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας για κάθε σας υπάλληλο
 • Συμβουλές για εργατικά θέματα, προϋπολογισμό του κόστους της τρέχουσας καθώς και της μελλοντικής μισθοδοσίας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και στα επικουρικά ταμεία
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το δημόσιο (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΟΑΕΔ κτλ)
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για την εικόνα της

Σκοπός μας είναι να υπολογίζουμε σωστά για εσάς,

και εσείς να υπολογίζετε σε εμάς.