Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δηλώσεις πόθεν έσχες

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου , της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως 31/12 του προηγούμενου έτους. 

Υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Ο υπόχρεος υποβάλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα(90 ημέρες) , από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο. 

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους (επαγγελματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική η περιστασιακή παράλληλη δραστηριότητα κ.α).

Υπόχρεοι εκτός από το πολιτικό προσωπικό της χώρας , είναι μια σειρά από πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό , όπως δήμαρχοι , πρόεδροι , πρόεδροι δημόσιων επιτροπών και ελεγκτικών μηχανισμών , δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, ιατροί διευθυντές κλπ.

Το προσωπικό κρατικών υπηρεσιών όπως αστυνομία , πυροσβεστική , λιμενικό σώμα και σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Επίσης υπόχρεοι είναι οι δημοσιογράφοι ,οι διαιτητές κλπ.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης:

  • Κωδικοί TAXINET του υπόχρεου και της συζύγου 
  • Βεβαιώσεις καταθέσεων της 31/12 του υπόχρεου της συζύγου και των ανήλικων τεκνών σε όλες τις τράπεζες 
  • Συμβάσεις θυρίδων 
  • Βεβαιώσεις για αξία μετοχών στο χρηματιστήριο (πινακίδια αγοράς και πώλησης) του προηγούμενου έτος καθώς και άλλων αξιογράφων
  • Στοιχεία για τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση του προηγούμενου έτους (συμβόλαια , τιμολόγια κλπ) 

Σκοπός μας είναι να υπολογίζουμε σωστά για εσάς,

και εσείς να υπολογίζετε σε εμάς.