Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μισθωτοί με μπλοκάκι

Για να φορολογηθεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας ως μισθωτός με μπλοκάκι πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 4 προϋποθέσεις :

  1. Να έχει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία του
  2. Να μην έχει εμπορική ιδιότητα
  3. Να μην έχει παράλληλη μισθωτή εργασία
  4. Να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ) τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία(3). Σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό (ποσοστό 75%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρείται έστω και μια από τις τέσσερις προϋποθέσεις τότε το εισόδημα  από το μπλοκάκι φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

Μισθωτός με μπλοκάκι μπορεί να αφαιρέσει από τις αμοιβές του για την φορολογία εισοδήματος μόνο τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει στον ΕΦΚΑ

Μπορεί να εκπίπτει κοινές δαπάνες ως προς το τμήμα του ΦΠΑ. Για την φορολογία εισοδήματος αυτές οι δαπάνες υπόκεινται σε φορολογική αναμόρφωση στο τέλος της χρήσης  

Σκοπός μας είναι να υπολογίζουμε σωστά για εσάς,

και εσείς να υπολογίζετε σε εμάς.