Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πως φορολογούνται τα κέρδη από κρυπτονομίσματα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023:

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΠΟ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

  • Τι είναι τα κρυπτονομίσματα;

 

Είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για νομίσματα χωρίς φυσική υπόσταση, τα οποία λειτουργούν ως μέσο συναλλαγών όπως όλα τα παραδοσιακά νομίσματα. Τα τελευταία χρόνια η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα η χρήση τους ως μέσα συναλλαγών και ως επενδυτικά στοιχεία να γίνεται μαζικά.

 

  • Τα κρυπτονομίσματα δεν ελέγχονται ούτε εποπτεύονται θεσμικά.

 

Τα κρυπτονομίσματα στηρίζονται στις αρχές της κρυπτογραφίας με την συγκεκριμένη μέθοδο δεν επιτρέπεται σε τρίτα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.

Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων είναι ανώνυμη, ανεξάρτητη από κυβερνήσεις και τράπεζες και δεν διέπετε από νομικούς κανόνες.

 

  • Αποτελεί επένδυση υψηλού ρίσκου

 

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, και οι πληροφορίες που έχει το επενδυτικό κοινό είναι ελάχιστες.

 

  • Εισόδημα από κρυπτονομίσματα και πως φορολογούνται

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες εισοδήματος από κρυπτονομίσματα:

 

  1. Εισόδημα από εξορύξεις (Mining)

Για την περίπτωση του παραγωγού κρυπτονομισμάτων τα έσοδα από την εξόρυξη αποτελούν έσοδα από εμπορική δραστηριότητα και το καθαρό αποτέλεσμα έσοδα – έξοδα φορολογείται με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.

Έσοδο αποτελεί η αξία των παραγόμενων κρυπτονομισμάτων

Έξοδα είναι οι λειτουργικές δαπάνες για την εξόρυξη (Αγορά υπολογιστών, κάρτες γραφικών, η ηλεκτρική ενέργεια κ.ο.κ.)

 

  1. Εισόδημα από υπεραξία:

Ως υπεραξία νοείται η καθαρή αξία πώλησης μείον το κόστος κτήσης. Πρόκειται για τη διαφορά της τιμής πώλησης και την τιμή αγοράς.

 

Π.χ.: Αγορά BTC αξίας 2000 ευρώ

      Πώληση BTC αξίας 5000 ευρώ

                 Προμήθεια 200 ευρώ (ενδεικτικά η προμήθεια για την συναλλαγή)

Καθαρό τελικό αποτέλεσμα 2800 ευρώ

 

Το συγκεκριμένο ποσό φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό συντελεστή 15%.

  • Με τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθούν και τα νομικά πρόσωπα κάτοχοι κρυπτονομισμάτων.
  • Κρυπτονομίσματα και τεκμήρια

Τα ποσά που θα δαπανηθούν για την απόκτηση κρυπτονομισμάτων αποτελούν τεκμήριο και πρέπει να δικαιολογούνται.

 

Όταν κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφεται ζημιά από την πώληση κρυπτονομισμάτων μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη από την ίδια κατηγορία εισοδήματος μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (πολ. 1032/2015)

 

Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για να μπορούν να τεκμηριώνονται τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις για τις συναλλαγές από τις εκάστοτε πλατφόρμες σε διαφορετική περίπτωση να τηρούνται αναλυτικές καταστάσεις από τις εκάστοτε αγορές και πωλήσεις κρυπτονομισμάτων.